Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation Linksnewsitem اخبار و رویدادها

 اخبار و رویدادها

​​ 

فروشگاه اردبیل(کشاورز) افتتاح شد

​سیصد و بیست و سومین شعبه از فروشگاههای تخفیفی هفت روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه نود و هشت در شهر اردبیل افتتاح شد.

با افتتاح این شعبه تعداد فروشگاههای تخفیفی هفت در اردبیل به 11 شعبه رسید.

تخفیفات ویژه افتتاحیه فروشگاه اردبیل_کشاورز تا دوم مرداد ماه ادامه دارد.
نشانی: اردبيل، خيابان کشاورز